ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

DyesProgramImg
ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ.
DyesProgramImg
ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ
ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000/- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
DyesProgramImg
ಶುಲ್ಕ ಮರು-ವಿತರಣೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ.
DyesProgramImg
ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ
ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೂ, 8 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣ ಸಲು 5 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ.
DyesProgramImg
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಚಿನ ಸ್ಮರಣ ಕೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ.
DyesProgramImg
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಕಂಚಿನ ಸ್ಮರಣ ಕೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
DyesProgramImg
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಿತಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಕಾರ.
DyesProgramImg
ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿತಿ
ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೈದ ಉತ್ಖೃಷ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಏಕಲವ್ಯನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಪುರುಷ / ಮಹಿಳಿಯರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷದ ನಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
All rights reserved by Government of Karnataka