ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 • ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 • ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ
 • ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಯೋಜನೆ
 • ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಯೋಜನೆ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 • ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಯೋಜನೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಟ್ಟಿ
Adichunchangiri university
Alliance University
Azim Premji University
B.L.D.E. University
Bangalore University
BCU
BENGALURU NORTH UNIVERSITY
Central University of Karnataka
Christ University
CMR UNIVERSITY
Davangere University
DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY
Directorate of Technical Education
GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT UNIVERSITY
Garden City University
GTTC Centre
Gulbarga University
Indian Institute of Information Technology
International Institute of Information Technology, Bangalore
Jain university,Bangalore
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Banaglore
JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH
JSS Science and Technology University
K.L.E. Academy of Higher Education and Research, Belgaum
Kannada University, Hampi, Kamalapura
KARNATAKA JANAPADA VISHWAVIDYALAYA, GOTAGODI
Karnataka Sanskrit University
Karnataka State Dr. Gangubai Hangal Music And Performing Arts University
Karnataka State Law University, Hubli
Karnataka State Open University, Mysore
Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University
Karnataka State Women University, Bijapur
Karnataka University, Dharwad
Karnataka Vetrinary, Animal & Fisheries Science University, Nandinagar
KHAJA BANDE NAWAZ UNIVERSITY
KLE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Kuvempu University, Shankaraghatta, Shimoga
M.S. RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BANGALORE
MAHARANI CLUSTER
MANDYA UNIVERSITY
Mangalore University
Manipal Academy of Higher Education
Mysore University
National Institute of Mental Health & Neuro Sciences
National Institute of Technology, Karnataka
National Law School of India University
NITTE Unversity, Mangalore
PES UNIVERSITY
PRESIDENCY UNIVERSITY
RAI TECHNOLOGY UNIVERSITY, BANGALORE
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore
Rani Channamma University, Belagavi
REVA UNIVERSITY, BANGALORE
Sharnbasva University
Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University
Sri Devraj Urs Acaedmy of Highehr Education and Research, Kolar
Sri Siddharatha Acedemy of Higher Education
SRINIVAS UNIVERSITY
Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthan, Bangalore.
Tumkur University, Tumkur
University of Agricultural Sciences, Bangalore
University of Agricultural Sciences, Dharwad
Vesveswaraiah Technological University, Belgaum
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Bellary
Yenepoya University, Mangalore
All rights reserved by Government of Karnataka